Search
Close this search box.

กทม เปิดสอบข้ามแท่ง 103 อัตรา ปี2566

Facebook
Twitter
Pinterest

กทม เปิดสอบข้ามแท่ง 103 อัตรา ปี2566

ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

กรุงเทพมหานคร เตรียมดำเนินการสอบข้ามแท่ง คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 4 ตำแหน่ง 103 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียด ตำแหน่งงาน จำนวนอัตราที่รับ พร้อมทั้งเช็คคุณสมบัติ ช่องทางการรับสมัครที่นี่

กทม เปิดสอบบรรจุ 103 อัตรา ปี2566

ตำแหน่งที่เปิดสอบและแต่งตั้ง

  • นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
  • นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา
  • นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 32 อัตรา
  • นักนันทนาการปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติคัดเลือกผู้สมัครสอบข้ามแท่ง

  • มีคุณวุฒิ ป.ตรี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมัคร
  • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
  • ระดับปฏิบัติงาน มีคุณวุฒิ ดังนี้ ปวช. ต้องทำงานมาแล้ว 4 ปี ปวท. ทำงานมาแล้ว 3 ปี ปวส. ทำงานมาแล้ว 2 ปี
  • ระดับชำนาญงาน สมัครได้เลย

กำหนดการเปิดสอบเข้ารับราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ปี 2566 

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเปิดสมัครระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 ในวันเวลาราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร 0-2221-2141-69 ต่อ 1331 โทรสาร 0-223-3056

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด