Search
Close this search box.

กรมที่ดิน เปิดสอบบรรจุรับราชการ 200 อัตรา ปี2566

Facebook
Twitter
Pinterest

กรมที่ดิน

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตามประกาศกรมที่ดิน เปิดสอบบรรจุรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 200 อัตรา รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวท,ปวส
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

1. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน 133 อัตรา
อัตราเงินเดือน

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) เงินเดือน 10,850 – 11,930 บาท
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิ: ปวท,ปวส
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิซาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน 67 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท
รายละเอียดวุฒิ : ปวช
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยฮา หรือทางช่างก่อสร้าง
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

*กรณีผู้สมัครสอบที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในการสมัครสอบครั้งนี้ 

กำหนดการกรมที่ดิน เปิดสอบบรรจุ ปี 2566 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ กรมที่ดิน (thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
กรมการขนส่ง67 กรมชลประทาน กระทรวงคมนาคม การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบกรมการขนส่ง67 สมัครสอบกรมชล สมัครสอบกระทรวงคมนาคม สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนจอ. สมัครสอบนจอ67 สมัครสอบนสต.67 สอบกรมชลประทาน สอบกรมปศุสัตว์ สอบกระทรวงคมนาคม สอบกระทรวงคมนาคม67 สอบตำรวจ 2566 สอบธกส. สอบธกส.67 สอบนจอ สอบนสต.67 สอบนักกายภาพ สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบเข้ากรมขนส่ง สอบเข้าราชการ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น67 เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ