Search
Close this search box.

กรมบัญชีกลาง เปิดสอบรับราชการ 28 อัตรา ปี2567

Facebook
Twitter
Pinterest

กรมบัญชีกลาง logo

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

หากคุณสนใจเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การคลัง และการนิติกร คุณอาจจะสนใจในการสมัครสอบกรมบัญชีกลาง 2567 ซึ่งเป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน รวม 28 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปวส
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
3.คุณสมบัติอื่นๆ

  • เป็นพลเมืองไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่สมัครสอบ
  • ไม่เป็นผู้มีปัญหาทางจิตใจ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
  • ไม่เคยถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นข้าราชการ หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยให้เลิกจากการเป็นข้าราชการ
  • ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรการเมือง
  • ไม่เป็นผู้ต้องหา หรือถูกฟ้องร้องตามกฎหมายอาญา และไม่เป็นผู้ต้องการตามหมายจับ

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ  จำนวน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 12 อัตรา
นักบัญชีปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 2 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 12 อัตรา

กำหนดการเปิดสอบเข้ารับราชการกรมบัญชีกลาง ปี 2567 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: กรมบัญชี กลาง (thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด