Search
Close this search box.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ไม่ต้องสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

1. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
รายละเอียดวุฒิ :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต

กำหนดการเปิดสอบเข้าสำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ปี 2566 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครจากทางที่เว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ (dld.go.th) หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด