Search
Close this search box.

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเข้ากองทัพบก 2,716 อัตรา ปี2567

Facebook
Twitter
Pinterest

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม พ.ศ. 2567

กรมยุทธศึกษาทหารบก มีความประสงค์ รับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1. นักเรียนนายสิบทหารบก” จำนวน 2,200 อัตรา
2. นายทหารประทวน จำนวน 116 อัตรา รับจากกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก (จำนวน 96 อัตรา) คือ

  • ทหารกองประจำการที่เลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ (20 อัตรา )
  • พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เว้นทหารอาสา สังกัดกองทัพบก (20 อัตรา)
  • อาสาสมัครทหารพราน 20 อัตรา
  • ทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุ (จ้าง) ในปี พ.ศ. 2563 (36 อัตรา)
  • รับจากนักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรืออาสาสมัครทหารพราน(หญิง) (20 อัตรา)

3. ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) จำนวน 400 อัตรา โดยคัดเลือกจากกำลังพลสำรอง หรือทหารกองหนุนประเภทที่ 1

กำหนดการเปิดสอบเข้ารับราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก ปี 2567

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก (rta.mi.th)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด