Search
Close this search box.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบรับราชการ 8 อัตรา ปี2566

Facebook
Twitter
Pinterest

กรมวิชาการเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จึงได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ปวท,ปวส,ปริญญาตรี
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

1.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท หรือ 11,500 – 12,650 บาท บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี – ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
รายละเอียดวุฒิ :

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท หรือ 11,500 – 12,650 บาท บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี – ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
รายละเอียดวุฒิ :

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

กำหนดการเปิดสอบเข้ารับราชการกรมวิชาการเกษตร ปี 2566 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  (doa.jobthaigov.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การค้นหารับรองคุณวุฒิ การอ่านหนังสือ ค้นหารับรองคุณวุฒิ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป วิธีค้นหารับรองคุณวุฒิ สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบนจอ. สมัครสอบนจอ67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบสำนักงานสภา66 สมัครสอบสำนักงานสภา67 สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนจอ สอบนสต.67 สอบนักกายภาพ สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบพยาบาล สอบพยาบาลวิชาชีพ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบสำนักงานสภา67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบสำนักงานสภา67 เปิดสอบอัยการสูงสุด เว็บค้นหารับรองคุณวุฒิ