Search
Close this search box.

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

กรมวิชาการเกษตร

เริ่มรับสมัครวันที่ 6 ตุลาคม – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติเฉพาะ !!
วุฒิการศึกษา : ปวช/ปวส/ปริญญาตรี
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและเงินเดือน

1. นักวิชาการเกษตร (สวพ.4)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
    ทางการเกษตร

2.เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.4)
เงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร

3.เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.4)
เงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร

กำหนดการเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป กรมวิชาการเกษตรปี 2566

ให้ผู้ที่ประสงค์สมัคร ขอ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงาน วิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องกใบสมัครด้วยลายมือตัวเองให้ถูกต้องและครบถ้วน 

website: Department of Agriculture (doa.go.th)

click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การค้นหารับรองคุณวุฒิ การอ่านหนังสือ ค้นหารับรองคุณวุฒิ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป วิธีค้นหารับรองคุณวุฒิ สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบนจอ. สมัครสอบนจอ67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบสำนักงานสภา66 สมัครสอบสำนักงานสภา67 สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนจอ สอบนสต.67 สอบนักกายภาพ สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบพยาบาล สอบพยาบาลวิชาชีพ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบสำนักงานสภา67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบสำนักงานสภา67 เปิดสอบอัยการสูงสุด เว็บค้นหารับรองคุณวุฒิ