Search
Close this search box.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบรับราชการ 230 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ปวส,ป.ตรี
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

1.นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 45 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. นิติกรปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4.เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11500 – 12500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 70 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.,อนุปริญญา

5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 60 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.,อนุปริญญา

6.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.,อนุปริญญา

กำหนดการเปิดสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2566-2567

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด