Search
Close this search box.

กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบพนักงานราชการ 4 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 4 5 6 และ 13 จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ปวส,ป.ตรี
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ไม่ต้องสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

1.เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
รายละเอียดวุฒิ :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ

2. นักวิชาการพาณิชย์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
รายละเอียดวุฒิ :

  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราว่าง 2 อัตรา
ปฏิบัติงาน สำนักงานพณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
รายละเอียดวุฒิ :

  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

กำหนดการเปิดสอบพนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2566 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – 17 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ (opsmoc.thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด