Search
Close this search box.

ประกาศผลสอบการประปาส่วนภูมิภาคปี 2566

Facebook
Twitter
Pinterest

ผลสอบการประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศผลสอบการประปาส่วนภูมิภาครายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ การทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์  ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 129 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 22  กรกฎาคม 2566 ไปแล้ว

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. วิศวกร 4 (โยธา)จำนวน 6 อัตรา
2. วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
3. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
4. วิศวกร 4 (เครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
5. วิศวกร 4 (สิ่งแวดถ้อม) จำนวน 2 อัตรา
6. วิศวกร 4 (อุตสาหการ) จำานวน 1 อัตรา
7. สถาปนิก 4 จำนวน 2 อัตรา
8. นักธรณีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) จำนวน 2 อัตรา
10.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 8 อัตรา
11. เศรษฐกร 4 จำนวน 5 อัตรา
12. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 จำนวน 8 อัตรา
13. นิติกร 4 จำนวน 6 อัตรา
14. นักบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 8 อัตรา
15. นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 1 อัตรา
16. บุคลากร 4 จำนวน 1 อัตรา
17. วิทยากรฝึกอบรม 4 จำนวน 2 อัตรา
18. ผู้ตรวจสอบ 4 จำนวน 5 อัตรา

ผลสอบการประปาส่วนภูมิภาค รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

 1. กปภ. สำนักงานใหญ่  Click!
 2. กปภ. เขต 1 Click!
 3. กปภ. เขต 2 Click!
 4. กปภ. เขต 3 Click!
 5. กปภ. เขต 5 Click!
 6. กปภ. เขต 6 Click!
 7. กปภ. เขต 7 Click!
 8. กปภ. เขต 8 Click!
 9. กปภ. เขต 9 Click!
 10. กปภ. เขต 10 Click!
 11. อัตราสำรอง สนญ กปภ.ข.1-10 Click!
 12. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน Click!

*เอกสารสำหรับผู้ที่ถูกเรียกรายงานตัว กรุณากรอกรายละเอียดลงไปให้ได้มากที่สุด หากจุดไหนไม่แน่ใจ สามารถมาเขียนในวันรายงานตัวได้

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว

หมายเหตุ

 1. หนังสือคำรับรอง ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจชั้น 8 ขึ้นไป ทั้งนี้ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับรองที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 2. ใบรับรองแพทย์ ต้องเป็นต้นฉบับและมีคำรับรองผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (แอมเฟตามีน) ผล X-Ray ปอด และผลการตรวจหมู่โลหิต
 3. รูปถ่ายจำนวน 1 รูป

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อกองทรัพยากรบุคคล 02-551-8906-7 หรือ website: pwa

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด