Search
Close this search box.

สป.ศธ.เรียกบัญชีสอบเข้ารับราชการ ครั้งที่8 156 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

สป.ศธ.เรียกบัญชีสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 8 จำนวน 156 อัตรา บรรจุในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ตำแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” เรียกเยอะสุด 69 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ท่านไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566
หากท่านไม่ไปรายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้
ศธ.360 องศา (moe360.blog)

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การค้นหารับรองคุณวุฒิ การอ่านหนังสือ ค้นหารับรองคุณวุฒิ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป วิธีค้นหารับรองคุณวุฒิ สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบนจอ. สมัครสอบนจอ67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบสำนักงานสภา66 สมัครสอบสำนักงานสภา67 สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนจอ สอบนสต.67 สอบนักกายภาพ สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบพยาบาล สอบพยาบาลวิชาชีพ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบสำนักงานสภา67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบสำนักงานสภา67 เปิดสอบอัยการสูงสุด เว็บค้นหารับรองคุณวุฒิ