Search
Close this search box.

สป.ศธ.เรียกบัญชีสอบเข้ารับราชการ ครั้งที่8 156 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

สป.ศธ.เรียกบัญชีสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 8 จำนวน 156 อัตรา บรรจุในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ตำแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” เรียกเยอะสุด 69 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ท่านไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566
หากท่านไม่ไปรายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้
ศธ.360 องศา (moe360.blog)

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด