Search
Close this search box.

สอบตำรวจ วุฒินิติศาสตร์บัณฑิต ปี2566

Facebook
Twitter
Pinterest

สมัครสอบตำรวจปี 2566

สอบตำรวจ วุฒินิติศาสตร์บัณฑิต ปี2566 สมัครสอบอย่างไร เตรียมตัวอย่างไรให้สอบผ่าน

การสอบตำรวจเป็นเส้นทางสู่การเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิต จำนวน 450 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบตำรวจ วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิต

 • มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับรอง
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือเคยกระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งตำรวจ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาโดยศาลถึงที่สุด
 • ไม่เป็นผู้ถูกพักราชการ ไล่ออก ปลดออก ออกจากราชการ ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือออกจากหน่วยงานอื่นของรัฐ

ขั้นตอนการสมัครสอบตำรวจ วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิต

 1. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566
 2. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ต
 3. เข้ารับการสอบข้อเขียน ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคความถนัดทั่วไป
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 5. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

การเตรียมตัวสอบตำรวจ วุฒินิติศาสตร์บัณฑิต

การเตรียมตัวสอบตำรวจ วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิตนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบให้เข้าใจและแม่นยำ วิชาที่ใช้ในการสอบแบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่

 • วิชาวิชาการ ได้แก่ กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • วิชาชีพ ได้แก่ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีตำรวจ
 • ความถนัดทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสถาบันตำรวจ

นอกจากการเตรียมตัวด้านวิชาการแล้ว การเตรียมตัวด้านร่างกายก็มีความสำคัญเช่นกัน ผู้สมัครสอบควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความแข็งแรงและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบภาคกายภาพ

คำแนะนำในการสอบตำรวจ วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิต

 • อ่านประกาศรับสมัครสอบอย่างรอบคอบ
 • ศึกษาเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
 • เตรียมความพร้อมด้านร่างกายให้แข็งแรง
 • พักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันสอบ
 • เข้าสอบตามกำหนดเวลา

สรุป

การสอบตำรวจ วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิตเป็นเส้นทางสู่การเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับบรรจุเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายร้อยตำรวจเป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นจะได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.)

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบตำรวจ วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิตในปีงบประมาณ 2566 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบ – กองการสอบ กองบัญชาการการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (thaijobjob.com)

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด