Search
Close this search box.

ช่องทางสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ปี2567

Facebook
Twitter
Pinterest

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการเปิดสอบบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ปี 2567

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ โรงเรียนนายเรือ (thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือประจำปีการศึกษา

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด