Search
Close this search box.

สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบบรรจุรับราชการ 33 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest

สำนักงานประกันสังคม (2)

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะ !!

 1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปวส
 2. การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ่นไปของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :

 • ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ่นไปของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ่นไปของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 8 อัตรา
คุณวุฒิ ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี เงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
รายละเอียดวุฒิ :

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ หรือระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
จำนวน 8 อัตรา
คุณวุฒิ ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี เงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
รายละเอียดวุฒิ :

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ หรือระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
รายละเอียดวุฒิ :

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ หรือระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

วิธีการสมัครสอบบรรจุสำนักงานประกันสังคม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ สำนักงานประกันสังคม (thaijobjob.com)

click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด