Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 620 อัตรา ปี2566

Facebook
Twitter
Pinterest

สมัครสอบตำรวจปี 2566

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 620 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบและเงินเดือนที่ได้รับ

1.วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

  • รอง สว. (สอบสวน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 450 อัตรา

2.วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์

  • รอง สว. (ตรวจสอบภายใน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา
  • รอง สว. (บัญชี) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา

3.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

  • ผบ.หมู่ (ช่างอากาศยาน) บ.ตร. เพศ ชาย จำนวน 30 อัตรา

4.วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  • ผบ.หมู่ (วิทยาการ) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 100 อัตรา

กำหนดการเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ ปี2566 

ประกาศรับสมัคร วันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2566
รับสุมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566
สอบข้อเขียน วันที่ 21 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (policeadmission.org)

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด