Search
Close this search box.

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบรับราชการ 263 อัตรา ปี2567

Facebook
Twitter
Pinterest

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ logo

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 263 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปวส
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ  จำนวน
นักการข่าวปฏิบัติการ -ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 140 อัตรา
นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) -ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม 40 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ 5 อัตรา
เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา 28 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา 6 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา 4 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 40 อัตรา

กรณีผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อ วัดความรู้ความสามารถทั่วไปสําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปี 2567 (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการให้สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

กำหนดการเปิดสอบเข้ารับราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2567 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (thaijobjob.com)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด