Search
Close this search box.

เตรียมตัวสอบกรมที่ดิน ปี2566 สอบอะไรบ้าง?

Facebook
Twitter
Pinterest

เตรียมตัวสอบกรมที่ดิน ปี2566 สอบอะไรบ้าง? เตรียมตัวอย่างไร?

กรมที่ดินเป็นหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินของรัฐ ที่ดินเอกชน และที่ดินของรัฐที่ราชพัสดุ รวมไปถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมที่ดิน จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง บทความนี้จะมาแนะนำแนวทางการเตรียมตัวสอบกรมที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อสอบกรมที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  • ส่วนความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานราชการ ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • ส่วนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ ประกอบด้วยวิชากฎหมายที่ดิน วิชาความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน และวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมที่ดิน

การเตรียมตัวสอบกรมที่ดินสามารถทำได้ดังนี้

  • ศึกษาเนื้อหาข้อสอบ ศึกษาเนื้อหาข้อสอบทั้งส่วนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งให้เข้าใจ โดยสามารถศึกษาได้จากหนังสือตำราเรียน เว็บไซต์ หรือสถาบันติวสอบ
  • ฝึกทำข้อสอบ ฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจและทักษะในการตอบคำถาม
  • ติดตามข่าวสารการสอบ ติดตามข่าวสารการสอบจากเว็บไซต์ของกรมที่ดิน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ

เคล็ดลับการสอบกรมที่ดินมีดังนี้

  • ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ ถึงแม้ว่าจะไม่แน่ใจข้อไหนก็ควรทำไปก่อน เพราะหากไม่ทำเลยจะเสียคะแนนอย่างแน่นอน
  • อ่านคำถามให้เข้าใจ ก่อนตอบคำถามควรอ่านคำถามให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจให้อ่านซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ
  • ทำเวลาให้ดี ในการสอบกรมที่ดินมีเวลาสอบจำกัด ดังนั้นควรทำเวลาให้ดี เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำข้อสอบ

สรุป

การเตรียมตัวสอบกรมที่ดิน เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมที่ดิน บทความนี้ได้แนะนำแนวทางการเตรียมตัวสอบกรมที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในการสอบ

คลิกอ่านประกาศรับสมัครสอบรับราชการกรมที่ดิน ปี2566
เว็บไซต์สมัครสอบกรมที่ดิน

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การค้นหารับรองคุณวุฒิ การอ่านหนังสือ ค้นหารับรองคุณวุฒิ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป วิธีค้นหารับรองคุณวุฒิ สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบนจอ. สมัครสอบนจอ67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบสำนักงานสภา66 สมัครสอบสำนักงานสภา67 สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนจอ สอบนสต.67 สอบนักกายภาพ สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบพยาบาล สอบพยาบาลวิชาชีพ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบสำนักงานสภา67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบสำนักงานสภา67 เปิดสอบอัยการสูงสุด เว็บค้นหารับรองคุณวุฒิ