Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2567

Facebook
Twitter
Pinterest

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 31 มกราคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ มีรายละเอียดด้านล่างดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะ !!

1.วุฒิการศึกษา : ม.6,ปวช,ปวส
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป : ไม่ต้องสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดที่เปิดสอบ

**คุณสมบัติผู้สมัคร**

– เพศชาย
– อายุระหว่าง 20 – 24 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเป็นทหารกองหนุน
– สุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว

**การสอบ**
การสอบนักเรียนจ่าอากาศ แบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่

 1. ภาควิชาการ เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาการทั่วไป ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
 2. ภาคความถนัดและวิภาววิสัย เป็นการสอบวัดความถนัดและความคิดเชิงวิเคราะห์
 3. ภาคสัมภาษณ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความสนใจ
 4. ภาคพลศึกษา เป็นการสอบวัดความแข็งแรงของร่างกาย

**การเตรียมตัวสอบ**

การเตรียมตัวสอบนักเรียนจ่าอากาศ สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาเนื้อหาและแนวข้อสอบให้เข้าใจ โดยสามารถหาข้อมูลจากหนังสือเตรียมสอบ เว็บไซต์ หรือสถาบันกวดวิชาต่างๆ นอกจากนี้ ควรฝึกทำแบบทดสอบข้อสอบเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความชำนาญและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบจริง

นอกจากการเตรียมตัวด้านวิชาการแล้ว ควรเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ร่างกาย จิตใจ และบุคลิกภาพ โดยควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และฝึกฝนการพูดและการแสดงออก

**เคล็ดลับการสอบติด**

 • ศึกษาเนื้อหาและแนวข้อสอบให้เข้าใจ
 • ฝึกทำแบบทดสอบข้อสอบเป็นประจำ
 • เตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ และบุคลิกภาพ
 • พักผ่อนให้เพียงพอก่อนสอบ
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

กำหนดการเปิดสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ ปี 2567

 • บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
 • รายงานตัวสอบภาควิชาการ ในวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2567 ที่โรงเรียนจ่าอากาศ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด