Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครสอบภาค ก (e-Exam) ระดับป.ตรี/โท ปี2567

Facebook
Twitter
Pinterest

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) 
เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

*กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
(หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567)

ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567
ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
(หมายเหตุ **การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ**)

เงื่อนไข***

  1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
  2. สมัครสอบ e-Exam แล้วจะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
  3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 – 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 – 15

ที่มา Official Website | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การค้นหารับรองคุณวุฒิ การอ่านหนังสือ ค้นหารับรองคุณวุฒิ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป วิธีค้นหารับรองคุณวุฒิ สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบนจอ. สมัครสอบนจอ67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบสำนักงานสภา66 สมัครสอบสำนักงานสภา67 สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนจอ สอบนสต.67 สอบนักกายภาพ สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบพยาบาล สอบพยาบาลวิชาชีพ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบสำนักงานสภา67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบสำนักงานสภา67 เปิดสอบอัยการสูงสุด เว็บค้นหารับรองคุณวุฒิ