Search
Close this search box.

ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบบรรจุ 21 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี ปี2566

Facebook
Twitter
Pinterest

ไปรษณีย์ไทย

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2566

(ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบบรรจุปี2566) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 21 อัตรา แบ่งเป็นตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในสาขา) วุฒิ ปวส./ป.ตรี และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในศูนย์) วุฒิ ปวส./ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะ !!
1.วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวส,ป.ตรี
2.การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป :ไม่ต้องผ่านภาค ก สำนักงาน กพ.

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

1. ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารข้อมูลและ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สนับสนุนดิจิทัล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี ส่วนบริหารข้อมูลดิจิทัลสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้
จำนวน 1 อัตรา

2.ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารข้อมูลและ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สนับสนุนดิจิทัลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้
จำนวน 5 อัตรา

3. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม อย่างน้อย 3 ปี และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้
จำนวน 3 อัตรา

4. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ส่วนบริหารการพัฒนาระบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ด้านการ บริการดิจิทัล วิเคราะห์และออกแบบระบบ อย่างน้อย 3 ปี และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้
จำนวน 1 อัตรา

5. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้
จำนวน 2 อัตรา

6. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับไม่น้อยกว่าภาคีวิศวกร แขนงไฟฟ้ากําลัง จากสภาวิศวกร
จำนวน 1 อัตรา

7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
จำนวน 3 อัตรา

8. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง
จำนวน 2 อัตรา

9. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง
จำนวน 1 อัตรา

10. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง
จำนวน 1 อัตรา

11. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง
จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการไปรษณีย์ไทย เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน ปี2566 

บุคคลใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับการคัดเลือก สมัครได้ที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.thailandpost.com

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

POST TAG
การอ่านหนังสือ งานราชการ ผลสอบการประปา ผลสอบการไฟฟ้า ผลสอบการไฟฟ้า 2566 พนักงานราชการทั่วไป สมัครพนักงานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น สมัครสอบท้องถิ่น67 สมัครสอบธกส. สมัครสอบธกส66 สมัครสอบธกส67 สมัครสอบนสต.67 สมัครสอบวิศวกรชล สอบกรมการขนส่ง สอบกรมปศุสัตว์ สอบตำรวจ 2566 สอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น67 สอบธกส.67 สอบนสต.67 สอบบรรจุ สอบบรรจุ 2566 สอบพนักงานราชการ สอบรับราชการ สอบรับราชการ 2566 สอบราชการ สอบวิศวกรชลประทาน67 สอบสถาปนิกปฏิบัติการ สอบสถาปนิกปฏิบัติการ67 สอบสำนักงาน ป.ป.ช. สอบอัยการสูงสุด สอบอัยการสูงสุด66 สอบอัยการสูงสุด67 สอบเข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดสมัครสอบ อัยการสูงสุดสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบกรมปศุสัตว์ เปิดสอบท้องถิ่น เปิดสอบธกส. เปิดสอบพนักงานราชการ เปิดสอบราชการ เปิดสอบอัยการสูงสุด