Search
Close this search box.

ประกาศผลสอบ

การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์การประปาส่วนภูมิภาค ปี2566

ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป ประจำปี 2566 เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน บัดนี้จึงขอประกาศผลสอบสัมภาษณ์การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566

การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศผลสอบการประปาส่วนภูมิภาคปี 2566

ประกาศผลสอบการประปาส่วนภูมิภาครายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ การทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบ

ประกาศผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง ผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์