Search
Close this search box.

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

รัฐบาลส่งสัญญาณ “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ” ปี2567

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงนโยบาย “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ” ว่า ขณะนี้วงในรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ