Search
Close this search box.

ผลสอบการประปา

การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์การประปาส่วนภูมิภาค ปี2566

ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป ประจำปี 2566 เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน บัดนี้จึงขอประกาศผลสอบสัมภาษณ์การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศผลสอบการประปาส่วนภูมิภาคปี 2566

ประกาศผลสอบการประปาส่วนภูมิภาครายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ การทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบ