Search
Close this search box.

ผลสอบการไฟฟ้า 2566

ประกาศผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566

ประกาศผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง ผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์