Search
Close this search box.

ผลสอบ

ประกาศผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง ผลสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์