Search
Close this search box.

สอบตำรวจ 66

ตำรวจ logo

เปิดสมัครสอบตำรวจ ปี2566 เพื่อบรรจุรับราชการ 620 อัตรา

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบตำรวจและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน