Search
Close this search box.

เคล็ดลับสอบกรมที่ดิน

กรมที่ดิน logo

เตรียมตัวสอบกรมที่ดิน ปี2566 สอบอะไรบ้าง?

เตรียมตัวสอบกรมที่ดิน ปี2566 สอบอะไรบ้าง? เตรียมตัวอย่างไร?กรมที่ดินเป็นหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินของรัฐ ที่ดินเอกชน